Illustrasjon

Fornyer rammeavtale med Stavanger kommune

Omega 365 Areal har fått fornyet tillit som uavhengig bygg-kontrollør for prosjektering og utførelse i Stavanger kommune.

Ingeniør - og arkitektfirmaet har nylig signert ny rammeavtale med Stavanger kommune. Avtalen gjelder rådgivende ingeniørtjenester for uavhengig kontroll av kommunale byggeprosjekter. Rammeavtalen dekker konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geofysikk. Kommunen har ansvar for bygging og rehabilitering av kommunale bygg, og har stadig mange prosjekt under gjennomføring. Blant annet er det nå planlagt bygging av to nye sentrumsstasjoner for brannsikkerhet i Stavanger, ny hovedbrannstasjon på Forus, i tillegg til at en blant annet skal rehabilitere Domkirken til kirkens 900-årsjubileum i 2025. Stavanger er Norges fjerde største bykommune med 132 913 innbyggere og er landets tettest befolkede kommune.

— Dette er en spennende jobb for oss, ikke minst får vi her brukt mye av den breie kompetansen vi blandt annet har innen bygningsfysikk. Det er kontrollprosjektering som blir den største delen av jobben, dette går ut på at vi kontrollerer for byggherren det arbeid som andre prosjekterende utfører for de , sier daglig leder i Omega 365 Areal, Gisle Heggebø.

Alle offentlige og private byggherrer er pålagt gjennomføring av en uavhenging kontroll via Plan - og bygningsloven. Rammeavtalen i Stavanger kommune gjelder for 2 år, og har opsjon for ytterligere 2 nye år. Omega 365 Areal har tidligere gjennomført slike kontroller for kunder som Statens vegvesen, Statsbygg og kommuner.

<Tilbake