Illustrasjon

Kompetanse sikrer gode svømmeanlegg

– Det er viktig at kommunene tenker på god planlegging når de skal bygge nye svømmeanlegg, sier Lars Petter Vatna i Omega 365 Areal.

– I store prosjekt blir det stadig viktigere med tverrfaglig kompetanse, sier avdelingsleder Lars Petter Vatna i Omega 365 Areal. Han viser til at Omega 365 Areal etterhvert har jobbet seg opp lang erfaring med både betongkonstruksjon, bygningsfysikk og arkitektur i arbeid med å planlegge og bygge svømmeanlegg i norske kommuner. Han trekker frem prosjekt som Austevollbadet og Bømlo Symjehall.

– Vi mener det er viktig at kommunene tenker på god planlegging og sikker gjennomføring for å kunne sikre seg god svømmeopplæring i grunnskolene, slår Vatna fast.

Klare svømmekrav i skolen

I 2015 kom Utdanningsdirektoratet i læreplan for kroppsøvingsfaget med en konkretisering av svømmedyktighetsbegrepet fra 2008. På nettsidene svømmedyktig.no - som eies av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet står det at:

– Svømme- og livredningsopplæringen er en del av kroppsøvingsfaget og har som mål at eleven blir trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre. På disse sidene viser de også til svømmekravene i 4.klasse:

– Kompetansemålet for svømmedyktighet etter 4. trinn sier at «eleven skal være svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

Nytt svømmeanlegg på Bømlo

Et av prosjektene der Omega 365 Areal har bistått som landskapsarkitekt, RIB, er byggingen av Bremnes Ungdomsskule og Bømlo Symjehall som åpnet i starten av 2018. Svømmeanlegget her har et areal på cirka 2000 kvadratmeter, og rommer et standard konkurransebasseng på 25 x 12,5 meter med seks baner, og stupetårn med tre og fem meter. I tillegg er det bygd et opplæringsbasseng i 12,5 meters lengde.

– Her har vi hatt ansvar for betongarbeid, bygningsfysikk og prosjektering, forteller Lars Petter Vatna.

Også Bømlo kommune er godt fornøyd med prosjektgjennomføringen.

– Da det ble bestemt at prosjektet skulle lysest ut som en totalentreprise startet arbeidet med en grundig funksjonsbeskrivelse. Her er arbeidet med brukergruppen særdeles viktig. Det var fokus på å beskrive behov og funksjoner til bygget, men at den konkrete løsningen skulle overlates mest mulig til totalentreprenøren. På denne måten ville vi sikre oss at vi fikk et bra bygg med kostnadseffektive løsninger, forteller prosjektleder i Bømlo kommune, John Nordseth Nesse.

– Det er også essensielt å ha kompetanse innen utomhusplanlegging i et slikt stort prosjekt. Dette bidrar til gode og kostnadseffektive løsninger, sier han om Omega 365 Areal sin rolle i prosjektet.

– Hva er utfordringene for norske kommuner for å kunne klare å imøtekomme statlige krav til svømmeopplæring?

– Jeg har ikke selv veldig god kjennskap til statlige krav til svømmeopplæring, men jeg vil tro at eldre svømmeanlegg kan være en utfordring. Det er i dag mange eldre svømmeanlegg rundt om i Norge. De kan ha relativt høye vedlikeholds - og driftsutgifter som kan resulterer i at en del svømmeanlegg er stengte nettopp på grunn av dette, mener Nesse.

Mange må fornye svømmeanlegg

– Så vidt vi har oversikt over, er det en svak økning i utbyggingstakten i løpet av de siste årene. Hovedårsaken til dette er at bassengutbyggingen i Norge skjedde i en relativt konsentrert periode, med små skoleanlegg 1950-70 og 25-metersanlegg 1965-80. Disse anleggene er altså stort sett mellom 40 og 70 år gamle. 40 år er forventet levealder på et svømmeanlegg, sier Erlend Alstad som er Anleggskonsulent i Norges Svømmeforbund om bygging av svømmeanlegg i norske kommuner. Han legger også vekt på at det er viktig å bygge kompetanse på området.

– Det er viktig at flere fagmiljøer får anledning til å bygge opp kompetanse, siden svømmeanlegg er komplekse og spesialiserte bygninger. Den lave utbyggingstakten de siste 30-40 betyr at det er svært få involverte som har vært med i mer enn noen få prosjekter i løpet av yrkeslivet og vi har ikke fått den nødvendige akkumulerte kunnskapen, mener Alstad.

<Tilbake