Illustrasjon

Ny rammeavtale Suldal kommune

Omega 365 Areal sikret nylig en ny rammeavtale med Suldal kommune. Avtalen omfatter både arkitektjenester, arealplanlegging og rådgivende ingeniørtjenester innen ulike fagområder.

- Vi er godt fornøyd med å kunne samarbeide i fire nye år med Omega 365 Areal når det gjelder arealplanlegging og prosjektering av utbyggingsprosjekt innen bygg og anlegg, forteller Lauritz Lauritzen i Suldal kommune.

Han viser til at Omega 365 Areal de siste fire årene har vært engasjert i mange ulike prosjekteringsoppgaver innenfor arealplanlegging, prosjektering av ulike bygg og prosjektering av kommunaltekniske anlegg.

- Suldal kommune opplever samarbeidet som godt og konstruktivt, og mener Omega 365 Areal leverer gode planmessige løsninger innenfor de ulike prosjekteringsområdene, sier han.

Daglig leder i Omega 365 Areal, Gisle Heggebø er glad for at selskapet nå har sikret seg en ny avtale med kraftkommunen Suldal.

- Suldal er i vårt markedsområde og er en kommune med stor aktivitet som gir oss interessante og gode oppdrag å bygge vår videre vekst på. Vi har også gjennom de fire årene vi leverte mot forrige rammeavtale blitt godt kjent med kommunen og ansatte. Det er gjennomgående for de av våre ansatte som jobber mot Suldal at de, som også kommunen uttaler, opplever samarbeidet som godt og konstruktivt.

Det bor om lag 3900 menneske i Suldal kommune. Kommunen har et godt og allsidig tjenestetilbud, de har kulturhus med kino og bowling, sandhall og i desember i fjor åpnet de nytt basseng.

<Tilbake