Illustrasjon

Sikret ny rammeavtale

Omega 365 Areal har fornyet rammeavtalen om arkitekt - og rådgivende ingeniørtjenester med Sykehusinnkjøp. Dermed får ingeniør - og arkitektfirmaet i Ølensvåg to nye år som leverandør.

Omega 365 Areal skal gjennom avtalen levere tjenester innen rådgivende ingeniør bygg, rådgivende ingeniør brann, arkitekt og prosjektledelse for Helse Fonna.

- Omega 365 Areal har i de senere årene vunnet flere viktige rammeavtaler mot store offentlige oppdragsgivere. Det vi ser nå er at vi får fornyet tillit i de rammeavtalene som blir fornyet. Dette gleder oss, og vi tar det som et signal på at store profesjonelle oppdragsgivere er fornøyde, og gjerne vil ha oss som leverandør også i fremtiden, sier daglig leder i Omega 365 Areal, Gisle Heggebø som er glad for at bedriften nå sikret ytterligere forlening av rammeavtalen.

Sykehusinnkjøp har som oppgave å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. De administrerer innkjøp innenfor nesten alle områder i spesialhelsetjenesten, som for eksempel IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, der eierandelene er på 25 prosent hver. Målet er at en ved å gjennomføre gode innkjøpsordninger skal sikre et bedre helsetilbud i helseforetakene.

<Tilbake