Illustrasjon

Nye Aksen snart ferdig

Arbeidet med å bygge om Aksen i Husnes sentrum er snart i mål. Første del av prosjektet er 99 prosent ferdig, og har blitt et moderne og flott tenestebygg for Kvinnherad kommune. Meningen var at bygget skulle stå klart i mars, men korona satte en stopper for det, nå er derimot byggearebeidet godt i gang igjen. Etter planen skal NAV, barnevern, jordmorteneste og psykologar inn i det nye bygget.

- Nå blir det et helt annet uttrykk i sentrum. Det er et flott bygg, sier prosjektingeniør i kommunen, Stian Ersland til lokalavisen Kvinnheringen.

I 2015 blei bygget rammet av store vannskader, bygningen er nå ombygget og blir en del av kommunen sine nye administrasjon.

Omega 365 Areal har hatt prosjekteringsansvar og ansvar for arkitekt - og ingeniørarbeidet i prosessen. I ombygginga har det vært viktig å ta hensyn til eksisterende konstruksjoner, bygningens geometri og byggehøyder.

- Dette har vært et prosjekt med godt samarbeid mellom partene, sier Lars Petter Vatna i Omega 365 Areal som gleder seg over at bygget nå straks er klart til innflytting. Han peker også på at bygget trolig hadde blitt ferdig før, dersom ikke koronasituasjonen hadde slått ut.

<Tilbake