Illustrasjon

Nye tjenester innen VVS og energi

Omega 365 Areal styrker seg innen VVS-teknikk samt innen energi og inneklima. Sindre Tjøstheim som jobber med fagfeltet mener det er viktig å starte planleggingen av VVS tidlig i byggeprosjektet.

– Vi i Omega 365 Areal kan tilby en tverrfaglig tilnærming i prosjekteringen, og har de fleste fagdisipliner internt. For oss er det viktig å ha fokus på innovative løsninger i bransjen, og at vi kan tilby ENOVA-godkjente energi-rådgivere hos oss, forteller Sindre Tjøstheim som jobber med fagfeltet.

Målgruppene er generelt byggherrer, byggeiere, entreprenører og totalentreprenører. Innenfor energirådgivning og energimerking er målgruppen primært næring, men bolig er også aktuelt.

– Det er viktig å starte planleggingen av VVS tidlig i prosjektet for at bygget skal få gode løsninger for utstyrsplassering og føringsveier for rør og kanaler. Nye bygg er mer og mer avhengig av tekniske systemer for å ivareta et godt inneklima. God og tverrfaglig planlegging er viktig for å oppnå det gode inneklimaet energieffektivt, slår Tjøstheim fast.

Omega 365 Areal tilbyr nå prosjektering av ventilasjon, klimaanlegg, sanitær, vannbårne varmeanlegg og kjøleanlegg. I tillegg tilbyr de energiberegning for å ivareta energikrav ved planlegging av nybygg, og inneklimasimulering for å ivareta krav til maks temperatur i bygg. Omega 365 Areal tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra analyser, planlegging, og prosjektering, til oppfølging gjennom hele byggeprosessen. De har kunder innen både privat og offentlig sektor, og kontor i Ølensvåg, Haugesund , Stord og Bergen.

<Tilbake