Illustrasjon

Nytt sentrumsbygg i Harstad

Harstad kommune er i gang med å bygge et moderne næring- og parkeringshus i sentrum av Harstad. Omega 365 Areal har ansvar for rådgivende ingeniør bygg (RIB ) på prosjektet.

Hvedingkvartalet som ligger i Harstad sentrum er i ferd med å bli et nybygg med hele 10 etasjer, der det blir parkeringshus, næringsbygg og leiligheter i de øverste etasjene. I første omgang er det parkeringshus og næringsareal som skal ferdigstilles. Med nybygget på plass sikrer Harstad kommune parkeringshus som har kort avstand til handel, byliv og kultur. PDS Arkitekt har ansvar for all prosjektering og konstruksjonssikkerhet på prosjektet, og har leid inn Omega 365 Areal for å ta RIB-delen. Målet er at bygget skal stå ferdig høsten 2021.

- Å jobbe med et bygg på 10 etasjer er utfordrende. Her får vi brynt oss og brukt den kompetansen vi har, sier Kari Kalstveit som er oppdragsleder for RIB i Omega 365 Areal. Hun viser til at de tidlig i prosessen også var i Harstad for å gjøre seg kjent.

- Noe av den største utfordringen i prosjektet er å ta hensyn til omliggende bygg og viktig infrastruktur, her må en finne ut hvor byggesnittet går mellom de som skal rives ned og de som står igjen. Vi må blant annet sprenge oss ned, og drive med boring tett på eksisterende bebyggelse, det er en utfordring, forteller Kalstveit. 

<Tilbake