Illustrasjon

Omega 365 Areal i sterk vekst

Omega 365 Areal er i sterk vekst og opplever en stadig økende oppdragsmengde. Rådgivingsselskapet som har 50 ansatte søker nå både sivilingeniører og sivilarkitekt, for å ruste seg inn mot 2022.

– Vi ser at vi nå får både flere og ikke minst større oppdrag. Satsingen vår på å etablere oss som en attraktiv leverandør inn mot store prosjektjobber gir resultat. Veksten vi har sett i 2021 ser ut til å holde frem også neste år, sier daglig leder Gisle Heggebø.

Tross koronaperioden har Omega 365 Areal nylig blitt engasjert til flere større prosjekt innen både helsesektor, offentlige bygg og bygging av brannstasjoner, blant annet har de jobbet med utvikling av Flotmyr-prosjektet i Haugesund. Nå ønsker de å styrke laget innenfor de fleste fagområder. Både på prosjektledelse, arkitektur og ingeniører innenfor, konstruksjon, vann og avløp, brann, VVS og geoteknikk. Selskapet har hovedkontor i Ølensvåg, men også avdelingskontor i Haugesund, Bergen, Stord og Os.

Mange nye oppdrag

– Spesielt innen offentlig sektor har vi i senere tid hatt mange oppdrag og rammeavtaler med mange kommuner. Oppdragene spenner fra svømmehaller til helsebygg. Vi har vært involvert i mange brannstasjoner, både nybygg og ombygging. Her har vi opparbeidet kompetanse i forbindelse med nye krav til hvordan de skal løses. Denne uken signerte vi avtale på ombygging av en stasjon i Bergen, sier Heggebø.

Selskapet nådde nylig sitt mål om å bli 50 ansatte, fremover håper Heggebø at bedriften kan vokse ytterligere selv om han ikke ønsker å sette frem noe nytt konkret mål om antall ansatte.

– Vi ser nå at vi er i en posisjon til å bygge videre på den veksten vi har hatt ved å sikre oss gode medarbeidere med på laget. Fremover er det viktig å ha litt størrelse og kunne tilby flere fag i en pakke til våre oppdragsgivere. Vi trenger også folk for å holde våre oppdragsgivere fornøyd.

Trenger folk

– Vi liker utfordringer, både faglig og organisasjonsmessig. Det er kjekt å se at vi kan mestre store og komplekse prosjekt. Med bakgrunn i våre oppdrag og oppdragsgivere søker vi nå nesten utelukkende etter folk med master eller lang erfaring. Det betyr ikke at vi ikke tar inn unge og nyutdannede. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass også for de unge. Det er svært viktig med en god mix både i forhold til miljø, men også viktig med input og pågangsmot som ligger i de unge sammen med erfaringene til seniorene. I denne omgang er det likevel senioren vi er ute etter, sier Heggebø.

Omega 365 Areal er et datterselskap av Omega 365, og er et rådgivingsselskap med sterkt flerfaglig miljø som leverer et bredt spekter ingeniør- og arkitekttjenester til både offentlig og privat sektor på hele Haugalandet, i Sunnhordland og i Bergen.

<Tilbake