Illustrasjon

Omega 365 Areal kjøper arkitektfirma i Bergen

Omega 365 Areal har nylig kjøpt arkitektfirmaet Bergen Arkitektkontor. Virksomheten som ble overtatt 15. august vil bidra til å styrke nettverket, tilstedeværelsen i regionen og spennet i tjenestene innen arkitektur og bygg.

- Vi har lenge ønsket å utvide vårt geografiske område, og grep muligheten når vi kom i kontakt med Bergen Arkitektkontor. Nå er vi rustet med flere dyktige ansatte og kan utvide vårt nedslagsfelt, sier daglig leder i Omega 365 Areal, Gisle Heggebø.

Bergen Arkitektkontor hadde sin oppstart i 2015 og har i dag ni ansatte og kontor i Frydenbølien i Bergen og i Os. Kontorene videreføres under Omega 365 Areal, og kontoret i Os er bemannet ved behov. Arkitektfirmaet har tidligere jobbet med byggeprosjekter for både næringsliv og private i regionen og stiller med sterk kompetanse innen arkitektur og bygg. Nå gleder de seg over å få tilgang på et større fagmiljø og varierte prosjekter.

- Vi gleder oss over å få mange nye gode kolleger og slutte oss til et miljø med bred kompetanse. For oss betyr dette at vi kan tilby eksisterende og nye kunder et større utvalg av tjenester, sier Joakim Kyrre Myklebyst, som er sivilarkitekt i Bergen Arkitektkontor.

Medregnet de nye ansatte fra Bergen Arkitektkontor har Omega 365 Areal nå nær 50 ansatte. Fra kontorene ved Ølensvåg, Stord, Frakkagjerd, og Bergen leverer Omega 365 Areal et bredt spekter av tjenester, fra analyser, planlegging og prosjektering til oppfølging gjennom hele byggeprosessen. Omega 365 Areal tilbyr tjenester til både offentlige og private aktører og har de siste årene hatt rammeavtaler med de fleste kommunene i Sunnhordland og på Haugalandet, i tillegg til større roller i prosjekter som byggingen av nytt omsorgssenter i Etne, nye Aksen på Husnes og nytt svømmeanlegg på Bømlo.

<Tilbake