Illustrasjon

Omega Areal kjøper arkitektfirma i Bergen

Omega Areal har nylig kjøpt arkitektfirmaet Bergen Arkitektkontor. Virksomheten som ble overtatt 15. august vil bidra til å styrke nettverket, tilstedeværelsen i regionen og spennet i tjenestene innen arkitektur og bygg.

- Vi har lenge ønsket å utvide vårt geografiske område, og grep muligheten når vi kom i kontakt med Bergen Arkitektkontor. Nå er vi rustet med flere dyktige ansatte og kan utvide vårt nedslagsfelt, sier daglig leder i Omega Areal, Gisle Heggebø.

Bergen Arkitektkontor hadde sin oppstart i 2015 og har i dag ni ansatte og kontor i Frydenbølien i Bergen og i Os. Kontorene videreføres under Omega Areal, og kontoret i Os er bemannet ved behov. Arkitektfirmaet har tidligere jobbet med byggeprosjekter for både næringsliv og private i regionen og stiller med sterk kompetanse innen arkitektur og bygg. Nå gleder de seg over å få tilgang på et større fagmiljø og varierte prosjekter.

- Vi gleder oss over å få mange nye gode kolleger og slutte oss til et miljø med bred kompetanse. For oss betyr dette at vi kan tilby eksisterende og nye kunder et større utvalg av tjenester, sier Joakim Kyrre Myklebyst, som er sivilarkitekt i Bergen Arkitektkontor.

Medregnet de nye ansatte fra Bergen Arkitektkontor har Omega Areal nå nær 50 ansatte. Fra kontorene ved Ølensvåg, Stord, Frakkagjerd, og Bergen leverer Omega Areal et bredt spekter av tjenester, fra analyser, planlegging og prosjektering til oppfølging gjennom hele byggeprosessen. Omega Areal tilbyr tjenester til både offentlige og private aktører og har de siste årene hatt rammeavtaler med de fleste kommunene i Sunnhordland og på Haugalandet, i tillegg til større roller i prosjekter som byggingen av nytt omsorgssenter i Etne, nye Aksen på Husnes og nytt svømmeanlegg på Bømlo.

<Tilbake