Illustrasjon

Oppgraderer brannstasjoner på Haugalandet

Omega 365 Areal har oppdrag med å oppgradere flere brannstasjoner i regionen. Målet er at stasjonene skal bli mer moderne og ikke minst oppfylle Arbeidstilsynet sine nye HMS-krav.

Haugaland brann og redning IKS er et samarbeid mellom 9 kommuner på Haugalandet for å løse kommunene sitt ansvar og sine plikter etter brannvernloven. Haugaland brann og redning IKS har vært i drift siden 1. juli 2018.

– Vi har bistått med bygging og oppgradering av brannstasjoner i flere kommuner. Nå har vi brei erfaring med å få på plass løsninger slik at en imøtekommer Arbeidstilsynets nye krav, sier avdelingsleder på Stord, Lars Petter Vatna.

Bedre arbeidsplasser

Omega 365 Areal har så langt vært involvert i oppgradering og nybygg av brannstasjoner i Etne, Kvinnherad, Suldal, Vindafjord, Rosendal og Ulve, Husnes og Sveio. Ingeniør - og arkitektfirmaet i Ølensvåg har bidratt med både utforming og prosjektering av brannstasjonene.

De nye HMS-kravene til Arbeidstilsynet har fokus på å skille mellom skitne og rene soner, rengjøring av utstyr og god passasje for biler og ansatte som skal inn og ut av bygningen på kort tid for å nevne noe. I tillegg er det krav om treningsrom på alle brannstasjoner, garderobe for kvinnelige ansatte og egne kontor og møterom.

– Det har blitt målt høye verdier av branngasser inne i noen stasjoner, og mange av brannstasjonene hadde behov for oppgradering, forteller Vatna.

– Nå får de et skikkelig løft og blir både moderne og gode arbeidsplasser.

Ny brannstasjon i Etne

Den nyåpnede brannstasjonen i Etne er et godt eksempel på at oppgraderingen kan gi et skikkelig løft og bedre beredskap. Haugaland Brann og Redning IKS er det brannselskapet i Norge med flest stasjoner, og brannsjef Dag Botnen uttalte tidligere i år til Grannar at den nye stasjonen i Etne trolig er den beste av de alle. Brannstasjonen i Etne er utvidet fra 250 til 450 kvadratmeter og har plass til tre biler.

– Dette har blitt en flott brannstasjon, det er viktig at mannskapene har gode forhold. Denne jobben har de i tillegg til sitt daglige arbeid, forteller avdelingsleder Frode Eike.

– Nå arbeider vi også med brannstasjon på Jelsa i Suldal, den skal bygges med de samme funksjonene som stasjonen i Etne, sier Eike og viser til at brannstasjonen er ulike i form, men har de same behovene som det er viktig å ta hensyn til gjennom hele byggeprosessen.

<Tilbake