Illustrasjon

Oppgraderer meieriområdet på Sand

Suldal kommune innbyr nå til tilbudskonkurranse for oppgradering av meieriområdet i Sand sentrum. Omega 365 Areal har rammeavtale med Suldal kommune og bidrar på flere nivå i prosessen.

I 2017 ble nye Sand torg i Suldal kommune åpnet etter en stor oppgradering. Arbeidet som nå starter opp ved meieriområdet er en forlengelse av dette arbeidet, målet er å skape et sentrum som er godt tilrettelagt for både innbyggere og publikum. Omega 365 Areal har rammeavtale med Suldal kommune innen både arkitekttjenester, arealplanlegging og rådgivende ingeniørtjenester.

Omega 365 Areal har også hatt ansvaret for både prosjektering i dette prosjektet som omfatter meieriområdet og deler av tilgrensende vei mellom området og Gata. Eksisterende dekke og overbygning skal fjernes og det skal legges asfaltert vei, parkeringsplasser med smågatestein og fortau med skiferdekke, i tillegg til at det planlegges en ny lekeplass. Sør i planområdet skal også fortau flyttes inn for å gjøre krysset bedre for større kjøretøy. Målet er at prosjektet er ferdig tidlig våren 2020.

Suldal kommune ligger i Ryfylke, og har omtrent 3900 innbyggere. Kommunen har blant annet kulturhus med kino og bowling, sand-hall og i løpet av 2019 åpner kommunen nye Suldal Bad.

Meieriområde på Sand
Meieriområde på Sand
Meieriområde på Sand
<Tilbake