Illustrasjon

Satser på Fitjar sentrum

Kommunestyret i Fitjar bevilget nylig en million til sentrumsprosjektet «Attraktive Fitjar». Omega 365 Areal har stått for mulighetsstudier i prosjektet.

Prosjektet er et ledd i å utvikle kommunen og gjøre den attraktiv for fremtiden, skriver Sunnhordland i etterkant av kommunestyremøtet der fellesforslaget fra Høgre og Ap fikk flertal med ni mot åtte stemmer.

– Vi har arbeidet med dette i to år, og vært tett på grunneierer for å se hva som er mulig å få til. Tanken er å gjøre Fitjar mer attraktivt og tiltrekke oss mer aktivitet og reisende, sier Jo Kjetil Strand (H) til Sunnhordland. Strand har vært leder for en tverrpolitisk gruppe som har jobbet med prosjektet.

Omega 365 Areal har utviklet ideen og laget skissene over hvordan det fremtidige sentrumet på Fitjar bør se ut. Millionen som nå ble sikret i budsjettarbeidet skal bli brukt til reguleringsplan og videre arbeid med å realisere prosjektet, skriver Sunnhordland.

– Det er et spennende prosjekt. Nå går vi i gang med reguleringen. For å realisere prosjektet blir det jo snakk om en større kostnad, men en må starte en plass, sier Strand til Sunnhordland.

Dette er også en viktig brikke i arbeidet med å etablere Sunnhordland som et bærekraftig reisemål, der en blant annet ønsker å gi Fitjar kommune grønn status, ved å produsere grønn energi med vindmøllepark og et ønske om å etablere hurtigladestasjon i sentrum.

<Tilbake