Illustrasjon

Tegnet nytt sjøhus

Da behovet for mer og bedre lagerplass meldte seg, bestemte yrkesfiskerne Karin og Kåre Heggebø i Ølen seg for å bygge nytt sjøhus. Omega 365 Areal har bidratt med arkitekttjenester på det nye sjøhuset og naustet. 

I tillegg til at de har renovert et annet naust og den gamle nothengjo, noe som også gav dem byggeskikkprisen i Vindafjord i 2019. Første etasje i det nye sjøhuset er lager og verkstad, mens andre etasje er innredet med kjøkken, toalett og koselig stue med god utsikt over fjorden. Ekteparet har også sikret seg ny og større kai, noe som også letter arbeidshverdagen.

- Vi ønsket et sjøhus som ikke skjemde ut i området rundt, og noe som kunne være brukende inn i fremtiden, forteller Kåre og Karin og viser til at fleire har stoppet langs veien for å høre hvem som har tegnet bygget og hvordan de har klart å ta vare på historikken i området.

-Dette er jo kystkultur, det er en verdi i å ta vare på den også, det er bare kjekt at folk stopper og slår av en prat, slår Karin fast.

Mannen Kåre viser til at fortid og fremtid går hånd i hånd i det opprustede kaiområdet deres.

- Historien er viktig, men det er også viktig at vi fikk gode arbeidsforhold siden vi ønsker å satse på en fremtid som yrkesfiskere, mener han.

- Dette var et hyggelig og litt spesielt oppdrag. Selv om byggverkene i seg selv er små, medfører beliggenheten og omgivelsene flere spennende utfordringer. Her har vi bidratt med å hjelpe Kåre og Karin gjennom noen kronglete byråkratiske forhold. Saken inneholder en flott coctail bestående av verneverdige bygning, bygging i 100m-belte, byggeavstand og avkjørsel til E-134, og krav til et helhetlig bygningsmiljø. Det har vært mange ulike myndighetsinstanser involvert før vi klarte å lande det. Veldig kjekt å høre at våre oppdragsgivere er fornøyd, sier daglig leder i Omega 365 Areal, Gisle Heggebø.


<Tilbake