Offentleg ettersyn - forslag til Reguleringsplan Våge sentrum - Tysnes kommune

Offentleg ettersyn - forslag til Reguleringsplan Våge sentrum

Tysnes kommune

Frist innspel: 1. oktober 2014

I møtet 17.06.2014 har formannskapet i Tysnes kommune med heimel i plan-og bygningslova § 12-10 vedtatt å legge framlegg til områdeplan for Våge sentrum ut til offentleg ettersyn. Frist for å gje fråsegn er sett til 1.oktober 2014.

Fråsegn skal sendast til

Tysnes kommune, Rådhuset, 5685 Uggdal eller e-post post@tysnes.kommune.no innan fristen

Bilder

Vedlegg