Omega Areal hovedbygg i Ølensvåg

Om Omega Areal

Omega Areal er et datterselskap av Omega, og ble stiftet som eget selskap i mai 2004. Selskapet er en videreføring av byggavdelingen til Omega som ble etablert i 1997.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra analyser, planlegging og prosjektering, til oppfølging gjennom hele byggeprosessen. Våre oppdragsgivere kommer fra både privat og offentlig sektor

Vi har kontor i Ølensvåg, Frakkagjerd, Stord og Bergen. I dag er vi nær 50 ansatte fordelt på våre kontor, og er dermed innenfor vårt område en av de største konsulentmiljøene i vår region.