Røttingen
Straumsåsen
Jordmorsvingen
Hopsåsen
Etne Omsorgssenter
Bømlo Miljøsentral
Austevoll Symjehall
Bømlo Ambulansestasjon
Boligblokk Lønningåsen
Fritidsbolig Kråko
Lundeneset VGS