Hopp til innhold
Omega 365 Areal er ISO-sertifisert

Omega 365 Areal er ISO-sertifisert

Omega 365 Areal er nå ISO-sertifisert sammen med morselskapet til Omega 365, Omega AS, og søsterselskapene Omega 365 Consulting, Omega 365 Solutions og Omega 365 Design.

– Det er flott å få et bevis på at systemet vårt Omega 365 holder mål, og at vi klarer å levere på de standardene som blir forventet av oss, sier konsernsjef Petter Aalvik. 

I april ble selskapene sertifisert under ISO standards ISO 9001 (Kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøstyring), ISO 45001 (Ledelsessystemer for arbeidsmiljø) og ISO 27001 (Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet). 

– Vi har alltid hatt som kundekrav at vi skal levere i samsvar med de tre ISO-standardene. I mangel på sertifikater har vi da måttet levere omfattende dokumentasjon til hver enkelt kunde slik at de selv kan se at vi leverer ifølge standardene, sier Aalvik. 

– Nå slipper vi denne usikkerheten. Vi har bevis på at vi er der som vi alltid har sagt at vi er, sier han. 

Hvert av selskapene har hatt egne team som har kjørt interne gapanalyser mot kravene i standardene. Det har også blitt gjennomført flere møter der alle teamene har deltatt, og en har sett på helheten i konsernet. 

Omfattende arbeid 

Aalvik løfter fram jobben som HMSK-leder for konsernet Karina Hovden Stava og teamet hennes har utført for å komme i havn med sertifiseringen. 

– De har gjort et omfattende arbeid for å etablere Omega 365 som et virksomhetsstyringssystem som får anerkjennelse av sertifiseringsmyndigheter i form av ISO-sertifikat. 

Stava legger vekt på at selskapet ønsket å gjennomføre ISO-sertifisering for å få dokumentasjon på at løsningen i systemet Omega 365 støtter kravene i standarden, samt å vise dagens og potensielle kunder at en jobber på en tilfredsstillende måte. 

– Det er også viktig at selskapene våre i utlandet har en sertifisering de kan lene seg på i anbud og salg til kunder globalt, sier hun. Nå har vi fått en tredjepart som ser oss nøye i kortene og verifiserer at prosessene våre er i henhold til forventet standard, både når det gjelder kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø. 

Fra venstre: Svein Tore Haraldseid, daglig leder for Omega 365 Solutions; Gisle Heggebø, daglig leder for Omega 365 Areal; Anders Lunde, daglig leder for Omega 365 Consulting; og Astrid Eidhammer Hjelmeland, daglig leder for Omega 365 Design.

Motivert selskap

Prosessen har vært krevende, men også lærerik. 

– Veldig mye av det vi gjør har blitt diskutert og konkludert i møter. Å få dokumentert vedtak, risikovurderinger, tiltak og endringer rett har vært en omstilling, men det blir veldig bra, sier Stava. 

– En annen utfordring har vært å få prioritert tid til å jobbe systematisk sammen med rådgivingsselskapet Kiwa. Selskapene våre har travle hverdager, og en sertifiseringsprosess tar tid og kapasitet. Heldigvis har selskapene vært veldig motiverte for å få dette på plass.