Hopp til innhold

Energi og inneklima

Vi tilbyr rådgivning for å sikre bedre energiutnyttelse og inneklima i bygg. Vi i Omega 365 Areal kan tilby en tverrfaglig tilnærming i prosjekteringen, og har de fleste fagdisipliner internt. For oss er det viktig å ha fokus på innovative løsninger i bransjen. Målgruppene er generelt byggherrer, byggeiere, entreprenører og totalentreprenører for næringsbygg, offentlige bygg og større boligbygg.

Vi kan tilby:

 • Energiberegning, for å ivareta energikrav ved planlegging av nybygg
 • Inneklimasimulering, for å ivareta krav til maks temperatur i bygg
 • Energirådgivning og energimerking
Bilde av Sindre Tjøstheim

Sindre Tjøstheim

VVS-ingeniør

475 09 133 sindret@omega.no

VVS-teknikk

Vi tilbyr nå rådgivning innen VVS-teknikk. Vi i Omega 365 Areal kan tilby en tverrfaglig tilnærming i prosjekteringen, og har de fleste fagdisipliner internt. For oss er det også viktig å ha fokus på innovative løsninger i bransjen.

Målgruppene er generelt byggherrer, byggeiere, entreprenører og totalentreprenører.

Vi kan tilby prosjektering av:

 • Ventilasjon
 • Klimaanlegg
 • Sanitær
 • Vannbårne varmeanlegg
 • Kjøleanlegg
Bilde av Sindre Tjøstheim

Sindre Tjøstheim

VVS-ingeniør

475 09 133 sindret@omega.no

Areal- og samfunnsplanlegging

Omega 365 Areal har egen avdeling for utredningsarbeid og planlegging. Våre ansatte har bakgrunn fra offentlig og privat virksomhet, med stor kunnskap om planlegging, regelverk, lovgivning og prosesser. Vi har utstyr og kompetanse til å foreta konstruksjoner, analyser og visualisering for de fleste prosjekt og utbyggingsområder.

Omega 365 Areal utarbeider arealplaner fra overordnet nivå og ned til detaljplaner. Vi kan utforme egne utredninger eller som del av en samlet planbeskrivelse.

 • Reguleringsplaner
 • Kommuneplaner
 • Analyser
 • Mulighetsstudier
 • Konsekvensutredninger
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Støyanalyser
 • Driftsplaner for massetak
Bilde av Elisabeth Silde

Elisabeth Silde

Avdelingsleder

977 40 808 elisabeths@omega.no

Arkitektur

Våre arkitekter har bred kompetanse innenfor arkitekturprosjektering, interiørarkitektur og byggeledelse. Vi arbeider med alle typer byggeoppdrag, fra de minste hytteprosjekt til større og mer komplekse anlegg.

Vi drar nytte av kontorets tverrfaglige oppbygging, som også omfatter bygningsteknisk avdeling og branningeniører i felles prosjekter. Kontoret jobber kontinuerlig med å heve kompetansen til sine medarbeidere, og å være oppdatert innenfor fagets utvikling.

Målsettingen vår er å lage god arkitektur til det beste for våre oppdragsgivere, uansett størrelse på prosjektet.

Brannteknikk

Omega 365 Areal tilbyr rådgivende tjenester innen brannteknikk. Vi kan bistå med:

 • Ivaretakelse av myndighetskrav for prosjektering
 • Utarbeidelse av brannkonsept som beskriver byggets branntekniske hovedutforming med ytelseskrav til øvrige fag
 • Branntegninger
 • Rømningsplaner for oppheng
 • Kontroll av prosjektering innenfor fagområdet
 • Brannteknisk analyse
Bilde av Kjetil Kristensen

Kjetil Kristensen

Sivilingeniør brannteknikk

909 97 247 kjetil.kristensen@omega.no

Byggeledelse og byggeherrestøtte

Omega 365 Areal påtar seg byggeledelseoppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Vi kan fungere som byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene.

Oppgaven vår er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet. Våre ytelser tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.

Byggeleder kan da ta på seg oppgaver som å:

 • Utarbeide administrative rutiner i byggesaken
 • Styre økonomi og fremdrift
 • Kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse
 • Gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene

Omega 365 Areal påtar seg også oppdrag som utøvelse av administrative støttefunksjoner og prosjektoppfølging på byggherresiden, både for utbyggingsprosjekter og for drifts- og vedlikeholdsprosjekter

Bilde av Lars Petter Vatna

Lars Petter Vatna

Avdelingsleder Stord

959 36 291 larspetter@omega.no

Byggeteknikk

Omega 365 Areal tilbyr kompetanse gjennom hele byggeprosessen. Våre ingeniører leverer kvalitet over et stort spekter av ulike fagområder, og vil bistå med å finne løsninger og detaljplanlegge innenfor blant annet:

 • Konstruksjon
 • Prosjekt- og byggeledelse
 • Brannteknikk
 • Eiendomsrådgivning
 • Industrimåling

Vi har solid kompetanse og erfaring i tilretteleggelse og ledelse av byggeprosjekter. Vi benytter velprøvde kvalitetsrutiner i vårt arbeid. Byggherrens forpliktelser blir ivaretatt på byggeplassen, samt at vi fører kontroll med arbeider og kontrakter og administrerer byggearbeidenes ferdigstillelse og overlevering. Vi bistår byggherren med utvikling av prosjektidéer til lønnsom investering.

Ytelsene tilpasses alle entreprisemodeller, og vi har gode systemer for kontraktsadministrasjon, fakturabehandling og økonomistyring. Teknisk kontroll utføres i henhold til våre kvalitetsrutiner.

Bilde av Lars Petter Vatna

Lars Petter Vatna

Avdelingsleder

959 36 291 larspetter@omega.no

Inneklima

Omega 365 Areal kan utføre måling og logging av:

 • Radon, temperatur, fukt
 • CO2, temperatur, fukt
 • Varmekamera
 • Lyd

Interiørarkitektur

Omega 365 Areal har bred erfaring innen interiørarkitektur fra både store og små prosjekter innen alle interiørkategorier. Vi tegner og planlegger løsninger for innendørs miljø både i private og offentlige bygg.

Vi kan tilby tjenester innen hele prosessen:

 • Møblering, fargebruk, planløsninger og generell estetisk plan
 • Lyd og lys
 • Utsmykning av offentlige bygg
 • Kostnadsoverslag og fremdriftsplan
 • Prisinnhenting, anbud og tilsyn med varelevering
 • Økonomiske og administrative oppgave i forbindelse med prosjektet 
Bilde av Astrid Emmerhoff

Astrid Emmerhoff

Interiørarkitekt MNIL

932 14 706 astrid.emmerhoff@omega.no

Kart og oppmåling

Omega 365 Areal utfører og leverer et bredt spekter av tjenester innenfor kart og oppmåling. Vi har høyest klasse i oppmålingsteknisk prosjektering og innmåling utstikking. Omega 365 Areal kan også tilby avtaler der vi står for drift og vedlikehold av kartbaser.

 • Innmåling / dokumentasjon
 • Husplassering og beliggenhetskontroll
 • Anleggsstikking
 • Industrimåling
 • Terrengprofiler
 • Masseberegning
 • Grunnlagsmåling
 • Drift og vedlikehold av kartbaser
 • Situasjonsplaner

Vi kan tilby tjenester innen hele prosessen:

 • Møblering, fargebruk, planløsninger og generell estetisk plan
 • Lyd og lys
 • Utsmykning av offentlige bygg
 • Kostnadsoverslag og fremdriftsplan
 • Prisinnhenting, anbud og tilsyn med varelevering
 • Økonomiske og administrative oppgave i forbindelse med prosjektet
Bilde av Elisabeth Silde

Elisabeth Silde

Avdelingsleder

977 40 808 elisabeths@omega.no

Vei, vann og avløp

Fra godkjent plan kan vi ta prosjekt og utbyggingstiltak videre med utarbeidelse av tekniske planer og anbudsmateriell basert på Norsk Standard, Vegvesen-standard eller enkel beskrivelse.

Våre planleggere tar prosjektet gjennom nødvendige offentlige godkjennelser og kan om ønskelig stå for byggherrestøtte og byggeledelse under utbyggingsfasen.

Bilde av Elisabeth Silde

Elisabeth Silde

Avdelingsleder

977 40 808 elisabeths@omega.no